Kształcenie dla rozwoju sektor A usług dla biznesu w Opolu

Jeśli studiujesz na Wydziale Ekonomicznym lub Wydziale Filologicznym to już zapraszamy Cię do udziału w projekcie, sprawdź listę kierunków, z których rekrutujemy uczestników projektu

Kształcenie Dla Rozwoju sektorA Usług dla biznesu w Opolu

Informacje o przebiegu projektu


Opis projektu

Opis projektu

Uniwersytet Opolski otrzymał dofinansowanie projektu pn. Kształcenie Dla Rozwoju sektorA Usług dla biznesu w Opolu [KaDRA UO] na podstawie umowy o dofinansowanie z NCBiR (Projekt POWR-03.01.00-00-O025/19-01). Cel projektu: przygotowanie absolwentów...

czytaj dalej
Opis projektu

Zadania realizowane w projekcie

wdrożenie w dydaktyce ww kierunków studiów zajęć w laboratorium ERP (zorganizowane ze środków projektu) i przygotowanie absolwentów do obsługi procesów biznesowych typowych dla przyszłego środowiska pracy (firma handlowo-logistyczna, produkcyjna i finansowa) z użyciem...

czytaj dalej

Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego na mapie Opola